Søke plass i Bakkeli

Bakkeli barnehage har hovedopptak sammen med de andre barnehagene i Lier. Søknadsfristen er 1. mars hvert år. Vi tar også inn barn fortløpende gjennom året hvis vi har ledig plass.

Bare ta kontakt med oss på styrer@bakkelibarnehage.no hvis dere har noen spørsmål eller trykk på lenken under for å søke plass hos oss.
 
https://lierg2.ist-asp.com/NO00626-pub

Opptakskriterier:

§ 4 i driftsvedtektene til Bakkeli forklarer nærmere om opptak av barn.

Bakkeli Barnehage er åpen for barn i alderen 0 år fram til skolestart. Barnehagens opptakskrets er primært barn som bor i Lier kommune. Ledige plasser tildeles barn fra andre kommuner. Ved opptak av barn legges det vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1. Barn med funksjonshemming skal prioriteres ved opptak dersom barnet etter sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av oppholdet i barnehagen, jmfr. Lov om barnehager § 9.

2. Barn som må sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern. Dokumentasjon: Skriftlig anbefaling fra sakkyndig instans.

3. Barnehagens skal ha en sammensetning av barn m.h.t. alder og kjønn som sikrer forsvarlig drift.

4. Søsken av barn som går i barnehagen

5. Barn av ansatte i barnehagen

6. Barn eller familier med dokumenterte store helsemessige, sosiale eller psykiske problemer. Dokumentasjon: Skriftlig anbefaling fra sakkyndig instans.

Styret har rett til å gjøre andre prioriteringer i særskilte tilfeller med unntak av pkt. 1