Brukerundersøkelse 2020

Bakkeli har i over 10 år ligget helt i toppen på brukerundersøkelsene fra UDIR som barnehagene i Lier kommune gjennomfører. Her svarer foreldrene på nesten 30 spørsmål om deres opplevelse av barnehagetilbudet.

I 2020 var vi nok en gang helt i toppen. Gå gjerne inn på barnehagefakta.no  og se mer fakta om Bakkeli barnehage. Her kan dere også søke på andre barnehager i Lier og sammenligne tall. Ta kontakt med daglig leder, Jørn Inge på styrer@bakkelibarnehage.no for spørsmål.