Hvorfor søke plass i Bakkeli?

Fordi vi over mange år har vært i toppen på brukerundersøkelsen i Lier kommune.

 • Vi er en foreldredrevet barnehage hvor alle inntekter går tilbake til barnehagen
 • Vi er en liten barnehage med et trygt og godt miljø for barn, foreldre og ansatte
 • Vi har en stabil og kompetent personalgruppe med lite turnover
 • Vi har 5 barnehagelærere, 2 fagarbeidere og 5 assistener med lang ansiennitet fra barnehagearbeid
 • Vi prioriterer kompetanseheving av ansatte
 • Vi holder åpent hele sommeren
 • Vi har egen minibuss og friheten til å dra på turer
 • Vi serverer 3 måltider med frokost, lunsj og frukt/grønt/knekkebrød som ettermiddagsmat.
 • Vi har et fantastisk naturlekeplass med grillhytte i skogen på Undersrud
 • Vi har fokus på friluftsliv og sosial kompetanse
 • Vi setter raskt inn vikarer ved fravær
 • Daglig leder er tilstedeværende og er ofte å finne ute på avdeling blant barna

Trykk her for å søke plass