Brumlemann

Brumlemann er småbarnsavdelingen i Bakkeli barnehage.

På Brumlemann jobber det 2 pedagogiske ledere, 1 fagarbeidere og to assistenter. Det vil være rundt 15 barn på avdelingen. Avdelingen har 3 lyse store rom med god takhøyde som vi kan bruke. Dette åpner for at vi kan dele avdelingen i mindre grupper og få skjermet den gode leken.

Vi prøver å komme oss ut hver dag ved 9- tiden. Da friluftsliv og sosial kompetanset er satsningsområder for oss. Vi går ofte på turer i nærmiljøet.

Vi er i skogen annenhver fredag med 2-åringene. Da kjører vi barnehagens egen minibuss opp til skogsområdet vårt på Undersrud