Nyhetsarkiv

 • Bakkeli er på Facebook

  Besøk Bakkeli barnehage sin side på Facebook for å se bilder av litt av hva vi gjør.

 • Brukerundersøkelsen 2017

  I mai 2017 gjennomførte alle barnehager i Lier brukerundersøkelse i regi av Lier kommune. Bakkeli barnehage har i en årrekke ligget helt i toppen på brukertilfredshet og det gjør vi fortsatt.

  På det siste spørsmålet i brukerundersøkelsen hvor man blir bedt om å svare på "Alt i alt. I hvor stor grad er du fornøyd med barnehagen barnet går i ?" scorer Bakkeli barnehage 5,7. Det er helt på topp i Lier.

  Legg også merke til svarprosentene til barnehagene, den sier også noe om hvor representativ svarene man får er.

 • Resultatene fra Brukerundersøkelsen 2013

  Resultatene fra Brukerundersøkelsen 2013 i barnehagene i Lier er svært gledelig for Bakkeli sitt vedkommende. Vi kommer ut helt på toppen hva gjelder brukertilfredshet. Vi som jobber her er stolte, glade og takknemlige for de gode resultatene og tilbakemeldingene. Vi skal fortsette å gjøre en god jobb og utvikle barnehagen videre til det beste for barn, foreldre og ansatte.