Årshjulet til samarbeidsutvalget

August/september 

- Valg av SU representanter på foreldremøtet og konstituering av SU. Tar ca 10 min i etterkant av foreldremøtet.

November/desember 

- Ordne med julehilsen til de ansatte. Innsamling av penger til gave. Bruk Vipps i tillegg til fysisk boks til mynter. Kun en som betalte med cash i boksen, resten overførte på Vipps. Vi satt summen på 30 kr i 2016 og fikk inn fra ca. 2/3 av foreldrene. Lurt å ha en plan B for julegave hvis man ikke får inn stort nok beløp til plan A. I 2016 blei det kjøpt inn Egge julegløgg. (60 kr per flaske). Alle ansatte fikk hver sin. HUSK at det er frivillig å gi penger til dette formålet og kan ikke kreves inn. Ved tidligere år har det vært kjøpt inn godteskål som de ansatte kan ha på pauserommet eller kake som kan nytes i fellesskap i en lunsj. (condelica har gode kaker)

- Organisere juletrefest. Se eget skriv. Lurt å være tidlig ute med å booke lokale og orkester. Anbefaler midten av november for å koordinere dato som passer både for lokalet og orkester.

Januar 

- Organisere juletrefest. Koordinere og rigge på selve juletrefesten. Orkesteret tar seg av selve opplegget på festen. Varer i ca. 2 timer.

Februar/mars

- Ta initiativ til akedag. Organisere akedag en helg når vinteren er på sitt beste. Bruk barnehagen sitt uteområde oppe på Undersrud. Vi får låne nøkkel i barnehagen slik at vi har tilgang på akematter og hytta. Her kan man organisere med kakelister eller gjøre det enkelt at hver og en tar med sitt. Husk å fyre bål slik at de som vil grille kan det.

Mai 

- 17. mai. Bakkeli deltar i 17. mai tog med egen fane. Toget går fra Frogner kirke og ned til Hegg skole. SU organiserer bæring av fanen og pynting av barnehagens 6-seters vogn som medbringes i toget.

- Være med å organisere dugnad. Jørn Inge ordner stort sett alt det praktiske. Ordne med kaker.

- LIERDAGENE – annethvert år. Oddetallsår. Hjelpe til å organisere standen til barnehagen under Lierdagene.

Juni 

- Samle inn penger å ordne med sommergaver til de ansatte. Tips. Kjøpe inn en kake eller noe hyggelig de ansatte kan nyte på sommerfesten.

- SU skal være et organ som foreldrene kan kontakte om det er noe de lurer på. Være et bindeledd mellom foreldrene og barnehagen. Hvis det er noe man lurer på, men er usikker på å ta med de ansatte kan man gå veien via SU.
- SU skal også være med å si sin mening i planene til barnehagen og gå igjennom foreldreundersøkelsen sammen med leder i barnehagen.

 Kontaktinfo til SU finner du ved å logge inn her