Vedtekter for Bakkeli barnehage

Her kan du laste ned vedtektene våre. Her ligger både drifts- og selskapsvedtektene samlet.