Brukerundersøkelsen 2017

I mai 2017 gjennomførte alle barnehager i Lier brukerundersøkelse i regi av Lier kommune. Bakkeli barnehage har i en årrekke ligget helt i toppen på brukertilfredshet og det gjør vi fortsatt. På det siste spørsmålet i brukerundersøkelsen hvor man blir bedt om å svare på "Alt i alt. I hvor stor grad er du fornøyd med barnehagen barnet går i ?" scorer Bakkeli barnehage 5,7. Det er helt på topp i Lier. Legg også merke til svarprosentene til barnehagene, den sier også noe om hvor representativ svarene man får er.