Brukerundersøkelsen 2013

I februar og mars måned gjennomførte alle barnehagene i Lier en  brukerundersøkelse. Bakkeli barnehage kom veldig godt ut i denne undersøkelsen. Vi har fortsatt områder vi kan utvikle og bli bedre på. Den viktigste ressursen er de ansatte. De skal oppleve trygghet, trivsel og tillit. Vi vil sammen med dere foreldre skape en god start på det livslange læringsløpet for hvert enkelt barn.

 

 

Brukertilfredshet i de enkelte barnehagene:
*)Enkelt spørsmål; «Alt i alt. I hvor stor grad er du fornøyd med barnehagen barnet går i.»

 

Snitt
bhg     

Alt i alt *   

Svar%  

Snitt
bhg    

Alt i alt *   

Svar%  

Oversikt alle Barnehager

2013

2013

2013

2010

2010

2010

Familie barnehager*     

5,9

5,9 

33

  -  

  -

  -

Bakkeli        

5,6

5,8 

68 

5,3 

5,5 

63 

Nøste               

5,5

5,7

55

5,4

5,6

61

Gunnersbråtan           

5,4

5,6

73

5,1

5,3

54

Sylling FUS                  

5,3

5,8

33

5,4

5,6

64

Helgerud                

5,3

5,5

70

5,2

5,4

46

Jordbærkollen                          

5,3

5,3

72

  -

  -

  -

Tranby                                 

5,2

5,5

49

5,5

5,7

36

Borgestad                      

5,2

5,4

62

5,2

5,5

61

Noahs Ark                           

5,1

5,3

63

5,2

5,5

32

Merikroken         

5,1

5,2

71

5,3

5,4

40

Eikenga                  

5,1

5,2

38

5,1

5,5

34

Regnbuen                   

5,1

5,2

31

5,3

5,5

31

Sprellopp Linnesbakken  

5,1

5,2

28

  -

  -

  -

Nedre Stabæk   

5

5,2

68

4,6

4,6

32

Utsikten            

5

5,1

55

5

5,1

31

Linnesstranda    

5

5

68

5

5,3

56

Heia FUS               

4,9

5

54

4,6

4,5

43

Akebakken         

4,9

4,9

61

5,2

5,4

59

Hennummarka         

4,9

4,9

60

5

5,1

47

Lier Natur og landbruk     

4,8

4,8

56

5,3

5,6

39

Veslefrikk   

4,8

4,8

44

4,8

5

39

Foss         

4,6

4,6

15

4,6

4,6

20

Hasselbakken        

4,6

4,5

53

4,5

4,5

31

Dambråtan   

4,4

4,4

52

4,7

4,7

24

*) Familiebarnehagene, 7 foreldre har svart.
Resultatene for de enkelte barnehagene kan barnehagene hente ut selv, og de skal følges opp i barnehagene. Rådmannen vil ved de neste tilsynsbesøkene, sjekke ut hvordan barnehagene følger opp resultatene i brukerundersøkelsen.