Resultatene fra Brukerundersøkelsen 2013

Resultatene fra Brukerundersøkelsen 2013 i barnehagene i Lier er svært gledelig for Bakkeli sitt vedkommende. Vi kommer ut helt på toppen hva gjelder brukertilfredshet. Vi som jobber her er stolte, glade og takknemlige for de gode resultatene og tilbakemeldingene. Vi skal fortsette å gjøre en god jobb og utvikle barnehagen videre til det beste for barn, foreldre og ansatte.

Resultatene fra Brukerundesøkelsen 2013 ble onsdag 21.8 lagt frem for politikerne i Tjenesteutvalget i Lier kommune. Dere finner saksdokumentet her. På side 13,14 og 15 står det om Brukerundersøkelsen for barnehagene.

Lierposten har også en sak om Brukerundersøkelsene i SFO og barnehage. 

På side 16 finner dere informasjon om tilsynsbesøkene som Lier kommune gjennomførte i 7 av barnehagene. Bakkeli hadde tilsyn og fikk ingen anmerkninger eller avvik.