Brumlemann

Brumlemann er småbarnsavdelingen i Bakkeli barnehage.

På Brumlemann jobber det 1 pedagogisk leder, 1 fagarbeidere og to assistenter. Det vil være rundt 14 barn på avdelingen. Avdelingen har 3 lyse store rom med god takhøyde som vi kan bruke. Dette åpner for at vi kan dele avdelingen i mindre grupper og få skjermet den gode leken.

Vi prøver å komme oss ut hver dag ved 9- tiden. Da friluftsliv og fysisk aktivitet er satsningsområder for oss. Vi går ofte på turer i nærmiljøet.

På våren får de eldste barna på Brumlemann være med Klatremus i skogen på tirsdager. Da pleier det å være med en gruppe på 3-4 barn fra Brumlemann, sammen med 1 voksen. Da kjører vi barnehagens egen minibuss opp til skogsområdet vårt på Undersrud. Dette gjør at overgangen fra Brumlemann til Klatremus ofte blir veldig enkel for barna.