Referat fra SU-møte i Bakkeli barnehage

Referat fra konstitueringsmøte i SU

Dato: Tirsdag 25. september 2018

Klokka: 2030

Sted: Bakkeli barnehage

Fremmøtte: 

Vegard Almankaas, Christian Lundberg (vara Skogmus), Thomas Bakke, Kristina Hagen (vara Brumlemann) Kristin Jacobsen, Lena Nomme (vara Klatremus).

 

Saker:

REF 1/18        Konstituering av SU

Kristin Jacobsen ble valgt som leder av SU.                                                                           

REF 2/18        Gjennomgikk årshjulet til SU som ligger på www.bakkelibarnehage.no

 

 

 

Referent: Jørn Inge Axelson