Nyhetsarkiv

 • Sommerbrev

 • Referat fra SU-møte i Bakkeli barnehage

  Referat fra konstitueringsmøte i SU

 • Bakkeli er på Facebook

  Besøk Bakkeli barnehage sin side på Facebook for å se bilder av litt av hva vi gjør.

 • Referat fra SU møte 20.9.17

  Ved å trykke på linken under kommer dere til referatet fra konstituerende møte i SU.

 • Brukerundersøkelsen 2017

  I mai 2017 gjennomførte alle barnehager i Lier brukerundersøkelse i regi av Lier kommune. Bakkeli barnehage har i en årrekke ligget helt i toppen på brukertilfredshet og det gjør vi fortsatt.

  På det siste spørsmålet i brukerundersøkelsen hvor man blir bedt om å svare på "Alt i alt. I hvor stor grad er du fornøyd med barnehagen barnet går i ?" scorer Bakkeli barnehage 5,7. Det er helt på topp i Lier.

  Legg også merke til svarprosentene til barnehagene, den sier også noe om hvor representativ svarene man får er.

 • Pedagogisk plan 2016-2018

  Her kan dere lese den nye pedagogiske planen for 2016-2018. Vi har valgt å ha to nye fokusområder i perioden. Det er friluftsliv og fysisk aktivitet.